Beste,

De Nederlandstalige SPILLER-website staat offline en verdwijnt in oktober 2013. Het software-instrument wordt steeds minder gebruikt. Er duiken meer en meer informatica-technische moeilijkheden op door de verouderde software. Vanuit artikel 107 is er momenteel geen interesse in SPILLER.

De SPILLER-website verdwijnt maar het begrippenkader GGZ willen we overeind houden. We zijn ervan overtuigd dat dit kader als basis kan dienen voor een uniform taalgebruik binnen de GZZ, o.a. binnen de projecten “artikel 107”. Het begrippenkader GGZ is een goede uitvalsbasis om in een netwerk één uniforme taal uit te werken die als basis kan dienen om grondig kennis te maken met elkaar, de specificiteit van elkaars werking te duiden, het zorgaanbod te inventariseren, … . Het begrippenkader heeft verschillende toepassingsmogelijkheden en is en blijft een zeer interessant beleidsinstrument.

De vroegere Nederlandstalige SPILLER-website is voortaan enkel nog toegankelijk voor de stafmedewerkers en coördinatoren van de participerende overlegplatforms GGZ via onderstaande login.

De Franstalige versie van de SPILLER-website blijft online. Het overlegplatform GGZ van Luik maakt gebruik van het softwarepakket SPILLER en het begrippenkader dat vertaald werd.


Met vriendelijke groeten,

Leden van de Vlaamse Stuurgroep SPILLER

naar de SPILLER-website