Menu
 
 
Inleiding
 
Geschiedenis
 
Doelstellingen
 
Modulering
 
Begrippenkader
 
Bevraging
 
 
 


Inleiding
 
 
Spiller is een databank waarmee het (aan de hand van het Nieuw Begrippenkader GGZ) gemoduleerde zorgaanbod van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg kan ingevoerd, doorzocht en geanalyseerd worden.
 
Het zorgaanbod wordt middels een korte bevraging in modules omschreven, en dit op basis van het vooraf bepaalde begrippenkader. Naast administratieve gegevens en informatie over de bereikbaarheid van de participerende voorzieningen bevat Spiller dus ook zeer veel informatie over het inhoudelijke zorgaanbod, en dit op een gestandaardiseerde manier. Dit onderscheidt Spiller van andere sociale kaarten.
 
Het is de bedoeling om aan de hand van zoekresultaten en analyses op basis van Spiller aanzetten te geven voor netwerk- en zorgcircuitvorming, transparantie van het zorgaanbod, en andere doelstellingen.
 
Spiller kent reeds een lange voorgeschiedenis die zich volledig in de schoot van de Vlaamse Overlegplatforms GGZ afspeelt.
Momenteel participeren de overlegplatforms van Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen aan de verdere ontwikkeling. De overlegplatforms van Brussel en Antwerpen volgen de evolutie als aandachtige waarnemers.
 
Spiller is zeker niet af . De applicatie wordt constant verbeterd en ontwikkeld. Verhoging van de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid is daarbij een van de doelstellingen.
 
 
 
 

Created by Sanmax