Menu
 
 
Algemene tips
 
Zoekmotor 1
 
Zoekmotor 2
 
Rapportering
 
Invoer
 
FAQ
 
 
 


Rapportering
 

 

Via Spiller kunnen per dataset ook makkelijk en volledig geautomatiseerd een aantal rapporten (in PDF) gegenereerd worden :

  • een overzicht van alle voorzieningen met adres en telefoonnummer

  • een overzicht van alle voorzieningen met alle zorgeenheden, inclusief adres, contactgegevens, bereikbaarheid en modulenamen

  • per voorziening een overzicht van alle zorgeenheden, inclusief adres, contactgevens en bereikbaarheid, en met de profielen van alle modules die deze zorgeenheden aanbieden

  • een schematisch overzicht van het gehanteerde begrippenkader, met per eigenschap het aantal modules dat deze eigenschap heeft, en de verhouding t.a.v. het totale aantal modules

  • per type voorziening een schematisch overzicht van het gehanteerde begrippenkader, met per eigenschap het aantal modules binnen dit type voorziening dat deze eigenschap heeft, en de verhouding t.a.v. het totale aantal modules binnen dit type voorziening

  • per voorziening een schematisch overzicht van het gehanteerde begrippenkader, met per eigenschap het aantal modules binnen deze voorziening dat deze eigenschap heeft, en de verhouding t.a.v. het totale aantal modules binnen deze voorziening

  • per zorgeenheid een schematisch overzicht van het gehanteerde begrippenkader, met per eigenschap het aantal modules binnen deze zorgeenheid dat deze eigenschap heeft, en de verhouding t.a.v. het totale aantal modules binnen deze zorgeenheid

Deze rapporten kan u opvragen bij de verantwoordelijke van de betreffende dataset : zie pagina "contact".

 
 
 
 

Created by Sanmax